Jurias

Over Jurias

Doelstellingen

Werkwijze

Contact

 
akte van cessie .nl
   

 

 

 

 

 

Akte van cessie


Akte van cessie

Indien u(w bedrijf) een vordering heeft op een debiteur, kan die vordering worden verkocht en overgedragen aan een andere partij door middel van een akte van cessie.

Andersom kunt u ook een vordering kopen / overnemen van iemand anders door middel van een akte van cessie.

De koper van de betreffende vordering krijgt dan de vordering op de debiteur. Indien de akte van cessie aan de debiteur wordt betekend (via een deurwaarder) kan de debiteur alleen nog maar aan de koper van de vordering 'bevrijdend' betalen.

Er kunnen zich vele situaties voordoen waarin het interessant is een vordering te kopen of te verkopen. Bijvoorbeeld om direct geld voor uw vordering te krijgen en om zo niet met allerlei hoge advocaat- en procedurekosten geconfronteerd te worden. Of bijvoorbeeld om vorderingen te compenseren. U heeft een vordering op een debiteur, maar diezelfde debiteur heeft een vordering op een derde. Indien uw debiteur niet (meer) kan of wil betalen, kunt u uw vordering op die derde overdragen met een akte van cessie en daarvoor betaald krijgen. Die derde kan zijn of haar schuld aan uw debiteur verrekenen (compenseren) met de vordering die hij / zijn van u heeft gekocht. In de praktijk zijn er legio situaties waarin vorderingen worden overgedragen. Ook ter zekerheid van leningen e.d.

Zeer belangrijk is dat de akte van cessie op de juiste wijze wordt opgesteld en betekend. Wij raden u hiervoor uiteraard de ervaren en gespecialiseerde juristen van Jurias aan.

Ook voor investeerders levert het overnemen van vorderingen meer op dan het wegzetten van (spaar)gelden op bankrekeningen, zeker met de huidige lage rente. Wij zijn ook hierin graag uw partner. Wij hebben de juiste vorderingen, kennen het dossier, de verhaalsmogelijkheden en voeren indien nodig en gewenst de gerechtelijke procedures. Actie verzekerd.

Zoals reeds aangegeven, voor een juiste overdracht van de vordering dient niet alleen de akte zelf correct te zijn opgemaakt maar dient met de uitvoering van de cessie zelf op verantwoorde wijze te worden omgegaan.

De juridisch- en financieel specialisten van Jurias hebben op het gebied van cessie een uitgebreide en jarenlange ervaring. Zij kunnen u niet alleen adviseren, maar tevens volledig begeleiden bij een juridisch verantwoorde uitvoering van de cessie.

Bij akte van cessie .nl kunt o.a een gratis akte downloaden, uw vordering verkopen, of een persoonlijke akte laten opstellen. Klik op een van de onderstaande links en wij zullen u verder helpen. Help ons door op de button hiernaast te klikken.

downloiad pdf Verkoop uw verdering hulp nodig

Voorbeeld van een acte van .......Verkoop hier direct uw .........Wij helpen u bij het opstel-
cessie..................................... ...vordering............................. len van de akte


Privacy verklaring | Algemene voorwaarden